Stad & Natuur Almere: vergroenen Almere Poort

In Almere’s jongste woonwijk Almere Poort staan de groenvoorzieningen nog in de kinderschoenen. Aan Bureau Bijzondere Projecten werd gevraagd om een concreet plan van aanpak op te stellen voor de komende drie jaar. Daarnaast mogen we de coördinatie van een boomgaard verzorgen, de contacten binnen de wijk aanhalen en het groene activiteitenprogramma voor Sterrenschool de Ruimte en de Stad & Natuur Bus uitwerken.

Lees meer

Week van de Longen: werken aan schonere lucht

Voor het Longfonds, het NVALT en de NRS hebben we diverse zaken geregeld voor de Week van de Longen. Zoals het schrijven van alle communicatie voor de Week van de Longen, het jaarlijkse congres van het Longfonds, NRS en NVALT, het schrijven en publiceren van de content voor de nieuwe website van de Week van de Longen (opdrachtgever Longfonds en Stichting Week van de Longen).

Lees meer

UAF: verhuizen en inrichten kantoorpand

Het UAF is een stichting die gevluchte studenten helpt bij het afronden van hun hbo- of universitaire opleiding in Nederland. De stichting was gehuisvest in vier monumentale panden in Utrecht en wilde verhuizen naar één nieuw kantoor waar alle medewerkers op een vloer zouden zitten. BBP hielp het UAF bij het zoeken naar dat pand, coördineerde de verhuizing (inclusief alle contractonderhandelingen) en deed een voorstel voor een nieuwe, flexibele manier van werken.  

Lees meer

ABN AMRO: communicatieadvies en tekstschrijven

BBP hielp de afdeling Communicatie Hypotheken van ABN AMRO met de reviews, redactie en het herschrijven van 135 intranetpagina's voor een inhoudelijke audit. Daarnaast schreven we nieuwsartikelen, redigeerden we nieuwsberichten en hielpen we mee bij het voorbereiden, organiseren en geven van een schrijf-workshop voor medewerkers en de profilering van de afdeling op social media. 

Lees meer

Almere On Stage: kennismaken met werkgevers

On Stage is een landelijke reeks evenementen waarbij leerlingen van 2 of 3 vmbo kennismaken met beroepsbeoefenaren en professionals. BBP organiseerde Almere On Stage van 2017 tot en met 2021. Het project omvat het werven van beroepsbeoefenaren, als het trainen van decanen, beroepsbeoefenaren en leerlingen, voorlichtingssessies en de volledige communicatie (nieuwsbrieven, social media en website).

Lees meer

ASG Scholen: innovatief onderwijs

Innovatief vermogen wordt steeds belangrijker voor bedrijven en organisaties. Wie niet of onvoldoende innoveert, raakt achterop. In onderwijsland is innovatie dan ook een belangrijk thema. Voor welke beroepen leid je leerlingen immers op? Aan welke kennis is over 5, 10 of 20 jaar behoefte? Bestaan bepaalde functies straks nog wel? BBP begeleidt de Almeerse Scholen Groep bij het zoeken naar antwoorden met workshops, brainstormsessies en thematische werkgroepen.

Lees meer

Divers

Binnenkort meer...

Lees meer