Stad & Natuur: vergroenen Almere Poort

Stichting Stad & Natuur Almere verzorgt activiteiten op het gebied van Natuur- en MilieuEducatie (NME), recreatie en participatie (REP) voor de gehele stad Almere. De activiteiten worden per wijk georganiseerd vanuit eigen locaties in de verschillende wijken. Voor de inwoners van stadsdeel Almere Poort ontwikkelt Stad & Natuur Almere een aantal voorzieningen die de natuur van Almere Poort ‘beleefbaar’ maken. Zo is in de Sterrenschool het educatief lokaal de Ruimtepoort gerealiseerd en wordt de Stad & Natuurbus ingezet om natuur- en milieueducatie dichter bij de bewoners van stadsdeel Poort te brengen.

Samenspraak

Het NME-programma binnen stadsdeel Almere Poort is tot stand gekomen in samenspraak met bewoners, samenwerkende partners en stakeholders zoals de gemeente Almere. De deelname van de verschillende doelgroepen draagt bij aan de ‘participerende samenleving’ binnen stadsdeel Almere Poort en vergroot hiermee de samenhang tussen bewoners onderling, de leefbaarheid in de wijk en beïnvloedt uiteindelijk de identiteit en ontwikkeling van de wijk.

In opdracht van Stad & Natuur heeft Bureau Bijzondere Projecten een plan van aanpak opgesteld voor de komende drie jaar (2017-2019). Het plan van aanpak betreft: het realiseren van een boomgaard, het versterken van het contact met de Sterrenschool en het activiteitenprogramma voor de bus. Op basis van dit plan van aanpak 2017-2019 is een concreet jaarplan opgesteld voor 2017.

In vervolg op het plan van aanpak is gestart met de realisatie van de boomgaard in Almere Poort en het verder uitwerken van het jaarplan in samenwerking met Sterrenschool De Ruimte.

Concrete activiteiten:

  • Ophalen informatie, feedback en steun bij diverse partijen in Almere Poort.
  • Mobiliseren en enthousiasmeren van lokale stakeholders en partijen.
  • Woordvoering voor Stad & Natuur.
  • Schrijven van een adviesrapport over de bestaande en de gewenste situatie.
  • Schrijven van een Plan van Aanpak voor de periode 2017-2019.
  • Verzorgen van de relevante communicatie in lokale media.
  • Coördineren van de activiteiten rondom de boomgaard, de Sterrenschool en de Stad & Natuur Bus.
Terug